ฟรี
  • ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
    51 หมู่ที่ 6 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลหมู่บ้าน

 
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวน 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน / ชุมชน
อำเภอเหล่าเสือโก้ก    
   เหล่าเสือโก้ก  
          หัวขัว หมู่ที่ 01
          เหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 02
          นาไผ่ หมู่ที่ 03
          เหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 04
          เหล่าคำ หมู่ที่ 05
          เหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 06
          เหล่าแค หมู่ที่ 07
          เป้า หมู่ที่ 08
          เหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 09
          หนองเต่า หมู่ที่ 10
          เหล่าดอนย่านาง หมู่ที่ 11
          ทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12
   โพนเมือง  
          โพนเมือง หมู่ที่ 01
          ธรรมละ หมู่ที่ 02
          คำไหล หมู่ที่ 03
          หนองมะแซว หมู่ที่ 04
          สร้างถ่อ หมู่ที่ 05
          หาด หมู่ที่ 06
          รังแร้ง หมู่ที่ 07
          ขามน้อย หมู่ที่ 08
          ดอนกลอย หมู่ที่ 09
          โนนสวาง หมู่ที่ 10
          ทุ่งนกเขียน หมู่ที่ 11
          โชคชัย หมู่ที่ 12
          โพนเมือง หมู่ที่ 13
          โนนแคน หมู่ที่ 14
          โพนเมือง หมู่ที่ 15
          หาดน้อย หมู่ที่ 16
          นากลาง หมู่ที่ 17
   แพงใหญ่  
          แสง หมู่ที่ 01
          กลาง หมู่ที่ 02
          แดง หมู่ที่ 03
          หนองเป็ด หมู่ที่ 04
          หนองดินจี่ หมู่ที่ 05
          จิก หมู่ที่ 06
          แพง หมู่ที่ 07
          บากนาเจริญ หมู่ที่ 08
          โนนดอนกลอย หมู่ที่ 09
          โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
          แสงน้อย หมู่ที่ 11
          จิกน้อย หมู่ที่ 12
          โคกสะอาด หมู่ที่ 13
   หนองบก  
          ดอนกลาง หมู่ที่ 01
          แต้ใหม่ หมู่ที่ 02
          หนองบก หมู่ที่ 03
          ดูน หมู่ที่ 04
          สระสมิง หมู่ที่ 05
          นาขมิ้น หมู่ที่ 06
          แต้เก่า หมู่ที่ 07
          คำไฮน้อย หมู่ที่ 08
          แต้น้อยนาแหลมทอง หมู่ที่ 09
          ทุ่งคำแต้ หมู่ที่ 10
          เหล่าหนองผือ หมู่ที่ 11
          ดอนสะแบง หมู่ที่ 12
          ดูนเหนือ หมู่ที่ 13